Koninklijk jacht voor vorstelijke tochten

Geniet van water en wind in een ‘royale’ ambiance

Nationaal maritiem erfgoed

De hoofddoelstelling is de ‘Piet Hein’ als nationaal maritiem erfgoed in de vaart te houden, met zo goed mogelijk behoud van haar originele staat. Deze taak is opgedragen aan Stichting ‘Piet Hein’, als eigenaar en beheerder van het koninklijk jacht. Dankzij het enthousiasme van onze vrijwilligers maakt de stichting deze hoofddoelstelling waar. De belangeloze inzet van gezagvoerders, scheepswerktuigkundigen en bemanning zorgt ervoor dat het schip in al haar pracht en praal kan blijven varen.

Het onderhoud van het jacht is arbeidsintensief en kostbaar. De uitgaven worden grotendeels gedragen door de ‘Vrienden van de Piet Hein’ en de vele sponsors. Zonder deze steun van bedrijven, particulieren en instellingen zou het in de vaart houden van het schip niet mogelijk zijn geweest.

Stichting Piet Hein

Stichting ‘Piet Hein’ (fiscaal nummer 0071.14.096) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008 en een culturele ANBI sinds 1 januari 2012. Deze ANBI-toewijzing betekent dat de stichting wordt beschouwd als een volwassen, transparante en eerlijke instelling. Het bevestigt dat de inkomende geldstromen (sponsorgelden, schenkingen, opbrengsten uit vaartochten en overige inkomsten) volledig worden aangewend voor het hoofddoel van de stichting. Stichting ‘Piet Hein’ heeft geen winstoogmerk en krijgt geen subsidie van de overheid.

Voor volledige ANBI-informatie: www.belastingdienst.nl (zoek op: culturele ANBI).

Klik hier voor de bestuursleden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Wilt u reserveren? Klik hier.

Houd de Piet Hein in de vaart!

Wilt u ook uw steun geven aan dit bijzonder nationaal maritiem erfgoed? Uw financiële bijdrage is zeer welkom. Vanwege de officiële ANBI-erkenning zijn giften van particulieren voor 125% en giften van rechtspersonen voor 150% aftrekbaar. Ook kunt u actief worden als vrijwilliger. We kunnen extra gezagvoerders, werktuigkundigen, bemanningsleden en onderhoudsmonteurs goed gebruiken.

Wilt u meer informatie over een financiële of vrijwillige bijdrage? Klik hier.

Publicaties

Jaarverslag 2023 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de PDF te bekijken.

Jaarverslag 2022 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de PDF te bekijken.

Jaarverslag 2021 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2020 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de pdf te bekijken.

Koninklijk Jacht Piet Hein

Klik hier om de pdf te bekijken.

Prisma der Kunsten

Het Prinselijke Jacht Piet Hein

Klik hier om de pdf te bekijken.

Het Prinsenjacht Piet Hein

Klik hier om de pdf te bekijken.

Beleidsplan Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2019 Stichting ‘Piet Hein’

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2018 Stichting ‘Piet Hein’

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2017 Stichting ‘Piet Hein’

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2016 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de pdf te bekijken.

Jaarverslag 2015 Stichting 'Piet Hein'

Klik hier om de pdf te bekijken.